Forside

HUSK !! Vores mail adresse er som altid: stenmollengf@gmail.com

April.2024

Så ligger indkaldelsen til den årlige generalforsamling på siden her
Du/I kan se den og budgettet HER

Marts.2024

Så er der lidt nyt omkring ud, og indmeldelse af muligheden for at modtage TV pakkerne
på vores fælles antenne anlæg.
Priserne er ændre fra YouSee’s side, så derfor er vi også tvunget til at rette vores gebyrer i forbindelse
med en evt. udmeldelse eller indmeldelse af medlemskabet af vores fællesantenne.
dokumenter kan ses her for udmeldelse og her for genetablering af medlemskabet.

Apr.2023
Kære Alle
Som omtalt på generalforsamlingen er det besluttet at gennemføre et større reparationsarbejde af asfalten på vores veje. Arbejdet vil blive gennemført i perioden fra tirsdag d. 2. maj til og med torsdag d.4 maj. Der vil være periodevise gener for beboerne i Stenmøllen. Læg især mærke til onsdag, hvor der vil kunne være betydelige gener.

Følgende er planlagt:
Stamvej indkørslen mod vest stykket fra Stenbuen indtil område med belægningssten
Ny belægning i kanten i 2 meters bredde
Stamvej indkørslen mod vest stykket længere mod nord fra belægningssten Ny belægning i hele bredden.
Område ved husnumre 1 -19 Ny belægning
Område ved husnumre 13-27 Ny belægning
Område 21-33 og 35-49 samt sti. Revneforsegling af 500 meter.

Arbejdets gennemførelse:
Dansk Asfalt vil gennemføre arbejdet således:
Arbejdet vil blive udført tirsdag og onsdag i næste uge, og her er en kort beskrivelse af, hvordan det vil foregå:
• Tirsdag: Vi vil påbegynde fræsning af områderne.
I vil stadig kunne færdes på arealerne under arbejdet, men der kan være tidspunkter, hvor I må vente op til 5 minutter for at komme forbi vores maskiner.
• Onsdag: Vi vil asfaltere de fræsede arealer, og de berørte områder vil være lukket for passage.
Vi anbefaler, at I planlægger alternativ adgang for denne dag.
Arbejdet vil blive udført i tidsrummet kl. 06.30 til kl. 17 begge dage.
Vi bestræber os på at minimere generne for jer så meget som muligt.
Angående revneforseglingen, planlægger vi at udføre dette arbejde torsdag.

Mar.2023

Så ligger indkaldelse samt regnskab og Budget under Arkiv for dokumenter

Nov.2022
Der er planlagt en udbygning af el-nettet og det kommer til at ligge i vores
baghave, så vi opfordrer alle til at gå ind og læse dette  (find det ved at
Scrolle ned til bunden på siden.)

Nov.2022
Hvis det ønskes at melde YouSee’s TV pakke fra på vores antenneanlæg
eller melde sig til igen, skal dokumenterne for henholdsvis det ene eller det andet
udfyldes og sendes til vores kasserer, evt. mailes til stenmollengf@gmail.com.
Dokumenteterne kan hentes under “Arkiv for dokumenter

Maj.2022
Ovenpå en nyligt afholdt generalforsamling, er der flere som har
meldt deres mail adresser ind, så vi nu kun mangler følgende numre:
3, 9, 37, 39, 47, 49, 59, 61,  67, 69, 81, 107, 111, 127,  131, 141, 151, 167, 193

Mar.2022
vi mangler stadig mail adresser på en del beboere, bl.a. nr.
3, 9, 15,  23, 33, 37, 39, 47, 49, 58, 59, 61, 67, 77, 81, 83, 89,
97, 103, 107, 111, 127, 129, 131, 141, 147, 151, 167, 179, 193.

Hvis dit nummer er blandt de ovenstående, så send os gerne en mail
for den kan sagtens være læst uden at være blevet registreret i mail systemet.

Jan.2022
Så påbegyndes arbejdet med at fælde træer i det sydlige plantebælte
efter at kommunen har godkendt det oplæg, som vi har lavet i samarbejde
med skovfogeden. Firmaet som skal udføre fældningen “ønsker sig” lidt
frost i jorden for ikke at ødelægge overfladen, med det tunge køretøj som benyttes. Arbejdet påbegyndes inden for 1 – 2 uger, frost eller ikke frost.
HUSK at det ikke er tilladt at sanke træ i forbindelse med fældningen, da
de fældede træer tilhører firmaet som fælder dem og sankning vil blive
betragtet som tyveri og vil blive anmeldt.

Jan.2022

Vi er blevet bekendt med, at der er ændrede regler for opsigelse af
TV grundpakken i grundejerforeningen. Tidligere er bestyrelsen
blevet informeret om at forbindelsen ville blive afbrudt i kabelskabet
ude ved vejen, men det er der ændret praksis på, så det nu er muligt
at få en anden Internet leverandør til at levere internet via Coax kablet
(antennen) samtidigt med at TV pakken er opsagt hos YouSee. Bestyrelsen
er først for nyligt blevet informeret af YouSee om ændringen, og har derfor
ændret det dokument der skal benyttes ved opsigelse af TV pakken.

Aug.2021

Vi minder om vores generalforsamling tirsdag den 31/8 kl.: 19:30
i “Hedehuset” og samtidig ligger der nu et bilag til punkt 4 i indkaldelsen
som man med fordel kan læse igennem inden punktet bliver
fremlagt på Generalforsamlingen, læs det HER

Jun.2021

Nyt fra bestyrelsen og kommunen vedr. affaldsordningen.
Bestyrelsen anbefaler at… Læs mere her
Kommunens fremsendte skrivelse kan læses her

Her følger så en opsang fra Bestyrelsen !!!
Vi får hver år, slået ukrudtet ned i vores plantebælte, som et alternativt til sprøjtning, men i år, har firmaet som udfører det for os, oplevet store uforudsete udgifter i.f.m. klipningen og har skrevet et klagebrev, som vi vedlægger her.

Vores planebælte er IKKE et affaldsdepot !!!!! så hvis vi ser, at det fortsætter, med at beboere smider sten og grus/jord i bæltet, så vil vi kontakte kommunen, for at få afklaring på, hvilke sansioner vi har overfor de skyldige.
hvis ovenstående giver DIG dårlig samvittighed, så bedes DU fjerne bunkerne med sten og grus/jord, så vi ikke tvinges tilbage på sprøjtning i stedet for bioklipning.

Mar.2021

Kære Alle, Bestyrelsen har besluttet at flytte Generalforsamlingen til den
31. august 2021 hvor vi håber at se mange af de nye beboere der er
tilflyttet området.
Indkaldelsen er omdelt og dagsorden og regnskab kan ses under arkiv for
dokumenter

Jan. 2021:
Kære Alle, Bestyrelsen ønsker alle et godt og lykkebringende nytår !

Til almindelig oplysning, kan vi meddelse, at grundejerforeningen her pr. den 1/1-2021 har fået ny formand, da den tidligere formand er fraflyttet området.
Valget er faldet på Frank Sørensen,  Stenmøllen 197 og han kan, ligesom resten af bestyrelsen, kontaktes på mailen:  stenmollengf@gmail.com

Frank har mere end 25 års erfaring, som bestyrelses medlem her i grundejerforeningen, så spørg ham bare hvis der er noget, du mangler svar på 😉

Bestyrelsen anmoder i øvrigt alle om at overholde de gældende regler for hastighed i området og fortæl også gerne Jeres gæster om det samme.
Der er en del udskiftning af beboere i øjeblikket og mange af dem har mindre børn og dem skal vi alle være med til at passe på !!
så hastigheden i hele området er 15 km/t .

Bestyrelsen er ved at planlægge året generalforsamling, så hvis restriktionerne tillader det, så er det planen at afholde GF 2021 i fælleshuset den 27 april 2021, så sæt allerede nu, kryds i kalenderen

Sep.2020:
Sommeren går på hæld og Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet igen oven på
en vellykket  afholdt generalforsamling den 1. september. Se referat her.

Vi har modtaget en skrivelse fra YouSee omkring en lille stigning af
vores TV-Pakker, Den kan læses her

Apr.2020:
  Levering af Pizza fra Fløng Pizza skete i dag torsdag d. 2/4 med en så vanvittig fart at Pizza huset er blevet kontaktet for at anmelde chaufføren (Hvid Ford Fiesta) der med sindsyg fart kørte efter nogle af vores beboer for at true dem. De har formodentlig vinket med hånden for at få chaufføren til at dæmpe farten.
Hvis man kan finde en anden Pizza leverandør, så slipper vi da i hvert fald for vanvids kørsel fra deres chauffør i vores område.
På bestyrelsens vegne.

Mar.2020: Vigtigt !!!  

Generalforsamling 2020 er udskudt
Til grundejerforeningen Stenmøllen medlemmer.

Generalforsamlingen skulle have været afholdt tirsdag den 21. april 2020, kl. 19.30 i fælleshuset i Andelsbolig-foreningen Stenrosen 32A, Stenmøllen. Bestyrelsen har valgt at udskyde generalforsamlingen pga. corona virussen og vi forventer at den tidligst kan afholdes om ca. 2 måneder
Der vil blive omdelt indkaldelse til generalforsamlingen når vi ved, hvornår det igen kan anbefales at samles uden smittefare.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

stenmollengf@gmail.com

I henholdt til vedtægterne Kap. 4§7 stk. 4 forefindes underskrevet årsregnskab for med revisorpåtegning og forslag til budget og kontingent for indeværende regnskabsår på Grundejerforeningen Stenmøllen’ hjemmeside www.stenmollen.dk .

Mar.2020: 
 Så indkaldes der igen til Generalforsamling den 21. april
2020 i fælleshuset. Læs mere i indkaldelsen på arkiv siden.

Mar.2020:  Så foreligger dokumentet som skal benyttes, hvis det
ønskes at træde ud af vores fællesantenne forbindelse. Læs Her

Dec. 2019:  Så har vi fået åbnet vores Coax netværk (Antenne kabel)
så vi nu kan gøre brug af 3. parts leverandører til Internet forbindelser.
Mere info her

Dec. 2019: Der har været afhold møde med YouSee i fælleshuset,
hvor de orienterede om de ændringer der sker i vores område,
hvis man  ikke nåede at deltage, så kan ændringerne ses her

Alle ønskes,   en glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår

Okt. 2019:  Så er der lidt nyt fra YouSee vedr. TV 2020, se det her

Okt. 2019: Info fra YouSee ang. ændringer i TV pakker pr. 1. Jan 2020 Se her

Jul. 2019:  Bestyrelsens gennemgang af vores område. Læs mere her

Jul. 2019:  YouSee tilbyder nu 1000 Mbit i vores udstykning, læs mere her

Jun. 2019:  Så foreligger referatet fra vores Generalforsamling  Se Her

Feb. 2019:  Indkaldelse og regnskab/budget under Arkiv for Dokumenter

Jan. 2019:  Referat fra møde mellem beboer, samt kommune og “Nærheden”  ang. støj og støv problemer “her

Jan. 2019:  Evt. ændring af Plantebælte. Som Bestyrelsen arbejder med. Se    under “Grundejerforeningen

Dec. 2018:  Indlæg vedr. vores naboer i “Nærheden”

Nov. 2018:  Se Advarsel Under “Grundejerforeningen” vedr. Indbrud i                    udstykningen.